Presentació

La iniciativa d'aquesta associació va sorgir del professor Teun A. van Dijk i, a partir d’aquí, es va crear un petit grup de treball que va iniciar el procés. El resultat és que, hores d’ara, l'Associació d'Estudis sobre Discurs i Societat, EDiSoja està registrada.

L'associació té com a finalitat fomentar l'intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària entre  investigadors i investigadores, i entre grups de recerca nacionals i internacionals que estudien el discurs, des de diferents perspectives i amb diferents enfocaments, metodologies i objectius.

Es tracta de fomentar la circulació d'informació i la difusió del nostre treball, de trencar l’aïllament, de facilitar la formació, la col·laboració i l'exercici professional dels estudis del discurs, emfasitzant especialment els sectors més joves. Pel que fa a la relació amb la societat, volem contribuir a generar discurs i debat públic que promogui la presa de consciència sobre les relacions entre discurs, llenguatge i societat.

L'àmbit de l'associació és la Península Ibèrica i, quant a la comunicació interna, ens basarem en el principi de la intercomprensió, segons el qual cada persona s'expressa en la llengua que prefereixi en cada moment.

A més, s'ha dissenyat una estructura dinàmica i participativa, on tots i totes puguin trobar un lloc, en funció de la seva disponibilitat i de la seva iniciativa. De moment ja s'estan engegant distintes comissions de treball, en què ben aviat podran incorporar-s’hi els socis i les sòcies.

Com veieu estem encara als inicis, però ja hem començat a funcionar amb entusiasme. El mateix que us volem transmetre perquè us animeu a fer-vos socis/sòcies d’EDiSo. Les quotes de l'Associació són de 30, 20 o 10 euros anuals. Totes garanteixen l'afiliació i comporten els mateix tipus de drets i obligacions. Les quotes s’ajusten a distintes situacions, però cada soci podrà elegir lliurament la que s’ajusti més bé a les seves capacitats i situació. A la propera renovació anual, es podrà canviar  per qualsevol altra de les quotes vigents en aquell moment.

A la segona reunió fundacional, la Comissió Promotora va decidir nomenar Teun A. van Dijk primer soci d'honor de l'Associació. Reconeixement que es preveu als estatuts.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Por favor, haz login o regístrate en la web para poder publicar comentarios y participar más activamente. Después, refresca o vuelve a esta página. ¡Gracias!