Associació

L’Associació d’Estudis del Discurs i Societat, EDiSo, té com a fi fomentar l’intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària entre aquells investigadors i investigadores, i entre grups d’investigació nacionals i internacionals, que estudien el discurs des de perspectives, enfocaments, metodologies i objectius diversos.

Reglament intern

Estructura

Afiliació