Conferència a càrrec de Monica Heller, professora a la Universitat de Toronto, amb el títol Competència entre ideologies lingüístiques, en el marc de les jornades de la Càtedra de multilingüísme - Linguamón. 7 de juliol de 2008, Barcelona. Presentació de Joan Pujolar. 75 min.

Por favor, haz login o regístrate en la web para poder publicar comentarios y participar más activamente. Después, refresca o vuelve a esta página. ¡Gracias!