IV Simposium Internacional EDiSo - Ampliación plazo

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

 

Ampliació termini per propostes de comunicació (panells temàtics oberts): fins al 15 de febrer
Ampliación del plazo para propuestas de comunciación (paneles temáticos abiertos): hasta el 15 de febrero
Ampliação de prazo para contribuições (painéis temáticos abertos): até 15 de fevereiro
Extension of proposals deadline (open thematic panels): 15th February

Mais informação/ Más información / Més informació / Further information
https://edisoportal.org/iv-simposium-2019/1362-iv-simposium-internacional-ediso-ii-circular