IV Simposium 2019 - Ampliado plazo de inscripción

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

 

Ampliació termini per inscripció anticipada: fins al 31 de març
Ampliación del plazo para inscripción anticipada: hasta el 31 de marzo
Ampliação de prazo para iscrição antecipada: até 30 de marzo
Extension of early iscription: 31st March

Formulario de inscripción: https://goo.gl/C1HwYK

Instrucciones de pago: http://edisoportal.org/iv-simposium-2019/1360-iv-simposio-internacional-ediso-instrucciones-de-pago

Ediso inscripción

Mais informação/ Más información / Més informació / Further information
https://edisoportal.org/iv-simposium-2019/1362-iv-simposium-internacional-ediso-ii-circular