IV Simposium Internacional EDiSo - Inscripción e instrucciones de pago

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

Formulario de inscripción: https://goo.gl/C1HwYK

Instrucciones de pago: http://edisoportal.org/iv-simposium-2019/1360-iv-simposio-internacional-ediso-instrucciones-de-pago

USC2019 pagos

Mais informação/ Más información / Més informació / Further information 
https://edisoportal.org/iv-simposium-2019/1362-iv-simposium-internacional-ediso-ii-circular