Llompart Esbert, Júlia - L'anàlisi conversacional per a les noves pràctiques de polylanguaging

Publicado en Taller 2 - Perspectivas y herramientas en el análisis de los datos

Autoría Llompart Esbert, Júlia  (Universitat Autònoma de Barcelona)
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Título L'anàlisi conversacional per a les noves pràctiques de polylanguaging
Sección Taller 2 - Perspectivas y herramientas en el análisis de los datos
Resumen Com a resultat dels fenòmens de mobilitat que generen les migracions, els centres d’educació primària i secundària a Barcelona són avui dia multilingües i multiculturals i alguns d’aquests centres arriben a tenir un percentatge d’alumnat d’origen immigrant del noranta per cent. Aquesta nova realitat sociolingüística del context català, que entra dins el paradigma de la superdiversitat (Blommaert & Rampton, 2011), ha suposat canvis en les pràctiques lingüístiques i en la transmissió de les llengües. En aquest sentit, apareixen noves dinàmiques inter- i intrageneracionals de transmissió de llengües entre l’alumnat i entre l’alumnat i les seves famílies. L’objectiu d’aquesta recerca és investigar les trajectòries, la transmissió i l’aprenentatge de llengües per part d’alumnes de secundària d’origen immigrant a Barcelona. A través d’una metodologia de caire etnogràfic i recollint dades qualitatives d’índole diversa (oberservacions de clases, grups de discussió, activitat sobre les llengües i trajectòries i projecte sobre els usos lingüístics) a l’àmbit escolar que seran analitzades seguint les orientacions pròpies de l’anàlisi conversacional (CA), de la teoria de les categoritzacions, i especialment l’enfocament etnometodològic Membership Categorization Analysis (MCA), pretenem fer una descripció completa dels processos observats per donar compte de la seva complexitat. Les dades que s’aportaran al taller són dades qualitatives recollides durant la realització d’un projecte didàctic realitzat per joves de secundària d’origen immigrant. Es tracta de converses entre aquests adolescents en diferents àmbits en les quals hi apareix l’ús que en fan de les llengües que componen el seu repertori lingüístic. Aquestes pràctiques lingüístiques semblen estar relacionades amb la superdiversitat i l’emergència de noves pràctiques de polylanguaging (Jørgensen, J.N. et al., 2011) i de nous repertoris lingüístics. El que pretenem en aquest taller és debatre aspectes metodològics relacionats amb l’anàlisi de les dades per tal de determinar com, seguint l’anàlisi conversacional (CA), podríem descriure de forma addient aquests usos lingüístics i  relacionar-los amb les trajectòries vitals i lingüístiques dels parlants. || Referèncias: Blommaert, J. i Rampton, B. (2011) Language and Superdiversity. A J. Blommaert, B. Rampton i M. Spotti (eds.) Languages and Superdiversities. Diversities, 13(2): 1-22. || Jørgensen, J.N. et al. (2011) Polylanguaging in Superdiversity. A J. Blommaert, B. Rampton i M. Spotti (eds.) Languages and Superdiversities. Diversities, 13(2): 1-22.